نمایش 33–61 از 61 نتیجه

شکلات سکه ای

چیپسی سفید

368,202 تومان

شکلات سکه ای

چیپسی کاکائو

390,002 تومان
1,863,900 تومان

شکلات مایع

شکلات مایع تلخ

1,297,536 تومان

شکلات مایع

شکلات مایع رنگی

966,176 تومان

شکلات مایع

شکلات مایع فندوق

1,140,576 تومان
1,105,696 تومان
1,244,235 تومان
1,345,060 تومان
369,292 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

فرآورده کاکائویی (کامپاند) تلخ

389,675 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

فرآورده کاکائویی (کامپاند) سفید

363,788 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

فرآورده کاکائویی (کامپاند) شیری

363,788 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات – چیپس تلخ مقاوم به حرارت

156,633 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات دکورکرم شوکو

948,954 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات سوپر کرم فندقی

246,994 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات کاورلوکس سفید سکه ای

790,795 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات کاورلوکس شیری سکه ای

790,795 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات گاناش تلخ

727,902 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات- سوپر کرم فندقی

1,287,072 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-چیپس تلخ مقاوم به حرارت

712,860 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-کاورلوکس تلخ اکسترا سکه

924,320 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-کاورلوکس تلخ سکه ای

847,475 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-کاورلوکس تلخ سکه ای

194,892 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-کاورلوکس سفید سکه ای

170,803 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-کاورلوکس شیری سکه ای

170,803 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-کیموکرم فندقی

1,270,068 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

کارات-میله ای مقاوم به حرارت

740,655 تومان

شکلات کامپاند و مغزی

نی خانواده کاکائو و رنگی

1,684,704 تومان